Esperanto Bergamo

La retejo de Bergama Esperanto Grupo

Strumenti Utente

Strumenti Sito


bergamo:archiviazione_libri

Libri del nostro gruppo

Il nostro gruppo ha un buon numero di libri, la maggior parte dei quali è stata donata dal nostro caro samideano M.o Quaranta. Al momento sono stati tutti catalogati provvisoriamente in formato digitale, il prossimo lavoro sarà quello di trovare un posto adeguato e degli scaffali in cui riporli; fatto ciò dovremo fare un catalogo digitale definitivo e metterli a disposizione del pubblico, metteremo un link anche qui nel nostro sito.

Catalogo libri

Questo è il catalogo dei nostri libri.

Num Titolo Aŭtoro Tradukanto Ĝenro Lando Jaro Originala titolo ISBN note
1-1 Konsilisto Krespel E.T.A. Hoffmann Wolfang Kirschstein Literaturo Germanujo 2001
1-2 Zamenhof kaj Judismo Andrè Cherpillod Religio Esperantujo 1997 2-906134-41-4
1-3 Doktor Esperanto Maria Zió£kowska Isaj Dratwer Vivo de Zamenhof Pollando 1959
1-4 La Dresado de la Megero William Shakespeare Gerald C. Jervis Teatraĵo Anglujo 1988 The Taming of the Shrew 0-950532-38-x Mirige freŝa kaj fidela redono de komedio pri geedziĝo.
1-5 Ordo en Hxaoso Jeremi Gishron Religio Israelo 1996
1-6 Devoj de la Homp Giuseppe Mazzini Mikaelo Arabeno Filosofio Italujo 1922
1-7 La Ĉaka Milito Kornelio Neufeld Viktor P. Epp Milita Germanujo 1987
1-8 Gramatika Demandaro Resumo Julio Baghy Gramatiko Hungarujo 1982 963 571 108 5
1-9 Gramatika Demandaro Resumo Julio Baghy Gramatiko Hungarujo 1989 963 571 102 6
1-10 Vojaĝo inter la Tempoj K. Kalocsay Lingvistiko Esperantujo 1966 Gramatika studo pri la konjugacio en Esperanto.
1-11 La Konsilanto G. J. Degenkamp Gramatiko Nederlando 1945 En la nederlanda lingvo
1-12 Nederlando Antologio Gerrit Berveling; Wouter Pilger; Willem Verloren van Themaat Antologio Nederlando 1987 Antologio de nederlanda poezio
1-13 Via Zamenhof Roman Dobrzyński Michela Lipari - Filippo Franceschi Movado Pollando 2009 La Zamenhof-strato 978-88-8057-350-0 En la itala lingvo
1-14 La Ŝtona Urbo Anna Löwenstein Romano 2000 90 71205 77 0
1-15 Elektitaj Paroladoj kaj Prelegoj Ivo La Penna Movado 1966
1-16 La Neĝa Blovado Aleksandr Puŝkin Antoni Grabowski Rusa leteraturo Rusujo 2004
1-17 La Falo de la Domo Usher Edgar Allan Poe Edmund Grimley Evans Romano Anglujo 2002
1-18 La kultura radikoj de Esperanto Giordano Formizzi Pedagogio Italujo 2006 10 88-6099-007-6 / 13 970-88-6099-007-5 Esperanto - Italiano
1-19 La Libro de la Mediumoj Allan Kardek Porto Carreiro Neto - Ismael Gomes Braga Spiritismo Francujo 1964
1-20 Historio de la Esperanta Literaturo Carlo Minnaja - Giorgio Silfer Movado Italujo 2015 3-906595-21-8
1-21 Ivan la sesa Geraldo Mattos Teatraĵo Brazilo 1953
1-22 ABZ de Amo Inge & Sten Hegeler Eseo Danlando 1972 87 87089 09 2
1-23 Antologio de la Serba Parola Literaturo Živko Ivanović Antologio Serbujo 1991 89-901281-1-5 Redattore
1-24 La Vivo de D.ro L.L. Zamenhof en Bildoj Henk Thien Vivo de Zamenhof Nederlando 1984
1-25 Sciencaj Studoj Paul Neergaard Scienco Danujo 1958 Redattore
1-26 Esperanto en Funkcioj Andrzej Pettyn Lerniloj, vortaro Pollando 1988 Progresiga lernolibro pri la uzo de Esperanto por esprimi difinitajn sentojn.
1-27 La Tragedio de l'Homo Emeriko Madàch K. Kalocsay Drama Poemo Hungarujo 1924
1-28 La Vintra Fabelo William Shakespeare Humphrey Tonkin Teatraĵo Britujo 2006 92 9017 091 3
1-29 Sveda Novelaro Ferenc Szilàggi Noveloj Svedujo 1950 Reeldono 1985
1-30 Homaranismo - La Interna Ideo Delio Perera de Souza Homaranismo Brazilo 1994
1-31 Pri Literatura Kritiko Fernando de Diego Eseo, Lingvistiko Germanujo 1984
1-32 Katolika Terminaro - Esperanto-Latine H.G. Wannemakers Vortaro Nederlando 1964
1-33 Zam-Zam-Zamenhof Paul Gubbins Teatraĵo Pollando 2005 1-882251-41-5
1-34 Teorio de Esperanto V. Varankin Helpilo por Kursoj Germanujo 1977 Represo de la Eldono Moskvo 1929
1-35 Manlibro pri ĵurnalismo Judith Junger/Stefan maul Scienco kaj Tekniko/Diversaj Germanujo 1989 90-71205-25-8 Teoriaj kaj praktikaj aspektoj de la ĵurnalista laboro, kun terminareto.
1-36 Sociaj Aspektoj de la Esperanto Movado Red. S. Čolić Movado Bosnujo 1988 Kolekto de referaĵoj el jubilejara konferenco, inkluzive de kelkaj aparte valoraj.
1-37 Korea Antologio de Noveloj Cho Sung Ho, Kim Uson Antologio Koreio 1999 89-87281-02-7 03810
1-38 Postmilita Japana Antologio Odagiri Hideo, Miyamoto Masao, Konisi Gaku Antologio Japanujo 1988 Noveloj (kaj unu dramo) de 12 aŭtoroj, spegulantaj la efikon de la dua mondmilito.
1-39 … Kun Siaspeca Spico Raymond Schwartz Prozo originala, Poezio originala, rakontoj Francujo 1971 Satiraĵoj prozaj kaj poeziaj, spritaj kaj vortludaj. Enestas ankaŭ la kroniko “Laŭ mia… ridpunkto”
1-40 La Gastejestrino Carlo Goldoni Carlo Minnaja Teatraĵo Italujo 1981 8870360148 Tre populara komedio de fama teatristo.
1-41 Tradiciaj Rakontoj Diversaj Rakontoj Francujo 2003 Kelkdek tradukitaj rakontetoj. Kun K.Disko.
1-42 Pensoj de Zamenhof Tradukitaj el Esperanto Svisujo 1945
1-43 Heksakloro Unu Kpmo Tri Paul Gubbins Teatraĵo Nederlando 2005 90-9018837-1 Belartaj Konkursoj de UEA 2004
1-44 Verdaj Donkiĥotoj Julio Baghy Prozo originala, Poezio originala, rakontoj Hungarujo 1996 3851820363 La malplej konata romano de Baghy: “Paŭlo Paal”, kaj kelkaj satiraj portretoj pri tipaj movadanoj.
1-45 Esperanto - Lingvo-Literaturo-Movado Pierre Janton Movado Francujo 1988 92 9017 034 4
1-46 Historio de Esperanto Aleksander Korĵentor Movado Rusujo 2005 Ĉapitroj el la historio de Esperanto, preparitaj kiel tekstoj por Esperantaj kursoj kaj seminarioj (1998-2004).
1-47 Vortoj de Andreo Cseh Andreo Cseh Eseoj, Lingvistiko Hungarujo 1984 Sesdek ses diverstemaj, simplastilaj artikoloj de la fama pedagogo.
1-48 Vortkonsisto, vortfarado, vortanalizo, vortordo André Cherpillod Lingvistiko Francujo 1996 2-906134-35-X Kelkaj punktoj de teoria gramatiko, “ne necesa por uzadi la lingvon, sed utila por studi ĝian esencon” (la aŭtoro).
1-49 La Bona Lingvo Claude Piron Lingvistiko Francujo 1989
1-50 Humuro laŭ la skota maniero Andrzej Pettyn Humoraĵoj Pollando 1995 90-71205-60-6 Centoj da skotaj ŝercoj, kunigitaj de la redaktoro de Radio Varsovio. Kun antaŭparolo de la skota poeto William Auld.
1-51 Pri Literatura Kritiko Fernando de Diego Movado Hispanujo 1984
1-52 Gramsci e L'Esperanto SAT Politiko Italujo 2009 978-88-7695-409-2
2-1 de jeĥezkel al malaĥi hebrea originalo l. l. zamenhof parto dua volumo 6 1987 le pagine sembrano fotocopie di qulcosa di molto antico
2-2 milito ĉion detruas! l. l. zamenhof kajero 10-bis 1990 raccolta degli scritti di Zanenhof 1912 - 1914
2-3 unua etapo de esperanto l. l. zamenhof originalaro 1 1989 raccolta degli scritti di Zanenhof 1887 - 1895
2-4 korespondaĵo ludovikologia l. l. zamenhof kromkajero 2 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-5 antaŭen al la laboro! tempo de “esperantisto” l. l. zamenhof kajero 3 1974 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-6 konfliktoj inter esperantistoj l. l. zamenhof kajero 9-bis 1989 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-7 mortinta, sed senmorta! l. l. zamenhof kajero 9-bis 1981 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-8 de mickieviĉ al goethe l. l. zamenhof parto dua volumo 2 1988 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-9 de patronia al ŝekspir l. l. zamenhof parto dua volumo 1 1984 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-10 ermitoj kuncelebris la majstron l. l. zamenhof la lasta kajero 1992 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-11 ni laboru kaj esperu! l. l. zamenhof kajero 2 1974 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-12 de moseo al andersen l. l. zamenhof volumo 4 1988 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-13 lingbaj respondoj de ludobiko l. l. zamenhof kromkajero 8 1990 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-14 aŭtografoj de ludoviko l. l. zamenhof kromkajero 4 1989 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-15 post la iel-tiela kompletiĝo l. l. zamenhof kromkajero 2-bis 1986 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-16 la neforgeseblaj kongresoj l. l. zamenhof kajero 7-bis 1984 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-17 ĝis la homaranismo l. l. zamenhof originalaro 2 1990 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-18 destino de ludobika dinastio l. l. zamenhof originalaro 3 1991 1907-1917
2-19 la inkunabloj de esperanto l. l. zamenhof kajero 1-bis 1979 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-20 ludovikologiaj biografietoj l. l. zamenhof kromkajero 3 1987 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-21 senlegenda biografio de l. l. zamenhof l. l. zamenhof kromkajero 1 1982 raccolta degli scritti di Zanenhof
2-22 esperanto en perspektivo Ivo Lapenna Faktoj kaj analizoj pri la internacia lingvo Nederlando 1974
2-23 Metodiko en al praktiko Zsuzsa Barcsay 1982 3-922570-34-8 William Auld kaj Marjorie Boulton
2-24 LIngva arto Vilmon Benczik jubilea libro Nederlando 1999 92-9017-064-6 omaĝe al William Auld kaj Marjorie Boulton
3-1 La Feliĉa Birdo Ĉinaj Popolaj Rakontoj Rakontoj Ĉinio 1984
3-2 Antikvaj Ĉinaj Sciencistoj Cao Bailong Kaj Zhang Qingzhen Ĉinio 1990 7-5052-0041-0
3-3 Ĉinaj tradiciaj festoj Ĉji Sing Ĉinio 1987
3-4 Ho ve, miaj ŝuoj! Georg Fröschel Brita Lindeberg Stockholm 1981 Himmel, meine schuhe! 91-85288-04-7
3-5 Tajĝiĉjŭan Ĉina luktarto 1986
3-6 Hura! Julio Baghy Tibor Vasko (respondeca eldonanto Ne romano, nur grimaco Hungario 1986 963 571 1670
3-7 Internacia Kantaro Edmont Privat Paul Bennemann Popolaj kantoj el 55 landoj 1929
3-8 Vivo de Zamenhof Edmont Privat Australia 1920 0 85230 201 0
3-9 Francisko El Asizo N. G. M. Van Doornik E.N. Mulders Nederlando 1973 Franciscus van Assisi, een profeer voor onze tijd
3-10 Baza Literatura Krestomatio Vilmos Benczik Budapest 1979 963 571 044 5
3-11 En maskobalo Julio Baghy Kvin unuaktaĵoj Budapest 1977 963 571 00 3 8 Prezento de “En Maskobalo” dum la 15: UK en Nurnbergo (1923)
3-12 Kvin elementoj Edwin de Kock Poezia Verko Republic South Africa 1970 el mia esperantista infanaĝo 1957-1958
3-13 Mia Vivo Censinio 40 Vidindaj Lokoj en Ĉinio Pekino 1984
3-14 222 Simplj Versaĵoj por Komencantoj Laŭlum Poezioj Pekino 1995 7-5052-0242-1
3-15 Saĝo-Sako Ĉinaj Popolaj Rakontoj Fan Yizu Rakontoj Pekino 1983
3-16 Bukedo al Vi Mikrojoveloj Noveloj Pekino 1984
3-17 Bovisto kaj Teksistino Ĉinaj Popolaj Rakontoj Kompilita de Hŭa Ĝjiĉing - Tradukita de Censinio, Seimin Rakontoj Pekino 1988 7-5052-0007-0
3-18 Oranĝa Ombrelo Mikrojoveloj Noveloj Pekino 1986
3-19 Ŝtelisto de Persikoj Emilijan Stanev Asen Grigorov Elektitaj Noveloj kaj Rakontoj 1985
3-20 Moroj de Ĉinaj Nacimalplimultoj Li Qiang Hang Jun kaj Nan Youli Pekino 1991 7-5052-0021-6
3-21 Lukio aŭ Azeno Lukiano Gerrit Berveling Brazilo 1988 Origina titolo en la Greka
3-22 100-jara esperanto Jubilea libro de Akademianoj Brazilo 1987
3-23 La barbiro de Sevilla Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais Kiril Draĵev Komedio 1985
3-24 Ukraina Popola Kantaro V. Pajuk B. Okrutnyj Kantoj Ukrajna 1989
3-25 ElektitajSonetoj G. G. Belli Gaudenzio Pisoni El la roma dialekto Milano 1982
3-26 Kandid aŭ la optimismo Volter (Voltaire) E. Lanti France 1929
3-27 Dancu Marionetoj Julio Baghy Novelaro Budapest 1933
3-28 Rakontoj pri Afanti Fan Yizu Pekino 1982 7-5052-0046-1
3-29 Ĉinlingva Konversacio Lu Ĉŭanbjaŭ Lecionoj pri ĉina lingvo Pekino 1986
3-30 Pri nia universo Li Qiang Liu Caisheng Pekino 1992 7-5052-0052-6
3-31 Rakontoj pri la Historio de la Ĉinaj Medicino kaj Farmakologio Zhen Zhiya, Xiong Tongjian, Sheng Yiru kaj Jia Yiren Liao Zhigen Pekino 1991 7-5052-0008-9
3-32 Muzika Terminaro kun Alfabeta Indekso M.C. Bulter kaj F. Merrick - David G. Hill Sofia 1992
3-33 Brilas Saĝo Ŭang Zikun K. A. Eseo (saggio) Pekino 1987 7-5052-0006-2
3-34 Du malsanoj en esperanto H. A. de Hoog Svedujo 1954 Pri la uzado de kelkaj korelativoj en Esperanto.
3-35 Socipolitikaj Aspektoj de la Esperanto-Movado Detlev Blanke Budapest 1978 963-571-035-6
3-36 Ni kaj Ĝi Gaston Waringhien Pri religio kaj arto - Eseo Gutenberg 1972 84-400-5989-2
3-37 Laŭdo de l' stulteco Gerrit Berveling (el la latina) Nederlando 1988 Desiderius Erasmus Roterodamus 92-9017-039-5
3-38 8000 Frazeologiaj Esprimoj Esperantaj Ada Csiszár- Kálmán Kalocssay Frazeologio Budapest 2003
3-39 Aŭtuna Foliaro Julio Baghy Poemaro Oosaka 1970
3-40 Analektoj de Konfuceo Wang Chongfang Beijing 1996 7-5052-0289-8
3-41 Omaĝo al Gaston Waringhien Esperantologio Kopenhago 1961
4-1 de josuo al jeremia el la hebrea originalo l. l. zamenhof parto dua volumo 5 1987 iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof
4-2 klopodis organizi, sed vane! l. l. zamenhof kajero 7 1980 iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof - 1095 - 1906
4-3 Esperanta Antologio Poemoj 1887-1981 Multaj (redaktoro) William Alud Poemoj Rotterdam 1984
4-4 kun gradaj paŝoj eksterlanden l. l. zamenhof kajero 6 1979 iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof - 1901 - 1902 - 1903 - 1904
4-5 Hungara Antologio Corvina Kiadó Hungary 1983 963 13 1625 4
4-6 por kaj kontraŭ reformoj! l. l. zamenhof kajero 8 1980 iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof - 1907 - 1908
4-7 Eseoj memore al Ivo Lapenna (redaktoro) Carlo Minnaja Eseo Danlando 2001 87-87089-09-2
4-8 Littera Scripta Manet (redakcio) Vĕra Barandowská-Frank Verkkaĵo Paderborn 2013 978-3-929853-18-6 978-80-87169-39-1 Serta in honorem Helmar Frank
4-9 la franca periodo de esperanto kaj louis de beaufront kajero 6-bis 1988 iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof
4-10 Retoriko Ivo Lapenna Verkita originale Rotterdam 1971
4-11 unuaj librou por esperantistoj Nagoja 1987 dua eldono - iam kompletigora plena verkaro de l. l. zamenhof kajero 1
4-12 kiel esperanto benkis ? 1989 iam kompletigota plena verkaro de l. l. zamenhof kajero 8-bis
4-13 Trezoro la esperanta novelarto 1887 - 1986 II. Reto Rossetti kaj Henri Vatré Budapest 1989 ISBN 963 571 105 0 (por la tuta verko) ISBN 963 571 1093 (por la dua volumo) ISSN 0865 – 1532
4-14 Trezoro la esperanta novelarto 1887 - 1986 I. Reto Rossetti kaj Henri Vatré Budapest 1989 ISBN 963 571 107 7 (por la tuta verko) ISBN 963 571 1093 (por la dua volumo) ISSN 0865 – 1532
4-15 En la serĉado de la mondolingvo, aŭ interlingvistiko por ĉiuj Aleksandr Duliĉenko Aleksander Korĵenkov Kaliningrado 2006
4-16 Kien la poezio? Brendon Clark Poemoj Anglujo 1957
4-17 Resurekto Lev Tolstoj Viktor Sapoĵnikov Romano - Rusa literaturo 2000
4-18 tamen la afero progresas! kioto 1975 iam komloetigota plena verkaro de l. l. zamenhoj kajero 4
4-19 Esperanta frazeologio Sabine Fiedler Roterdamo 2002 92 9017 080-8
4-20 Faktoj kaj Fantazioj Marjorie Boulton progresiga legolibro Roterdamo 1984 92 9017 028 X
4-21 hebreo el la geto kioto 1976 iam komloetigota plena verkaro de l. l. zamenhoj kajero 5
4-22 Historio de la Mondolingvo E. Drezen Moskvo 1991 5-01-002610-4
5-1 Kontraŭ majstro Ĉerizo Jakobo Biffi Teologia komentario pri “La aveturoj de Pinokjo” Torino
5-2 Qu Yuan Guo Mouo Elĉinigis Laŭlum Historia Dramo en kvin aktoj Pekino 1987
5-3 Bronza Tigro Gŭo Moĵŭo Esperantigita de Seimin Historia Dramo kvinakta Ĉinio 1985
5-4 Ruĝdoma Sonĝo Cao Xuequin Xie Yuming Beijing 1995 7-5052-0235-9
5-5 Perfektiga Kurso Daniel Quarello Plena Traktato pri la Sintakso Buenos Airer Argentina 1973
5-6 Ŝvejk Jaroslav Haŝek Vladimìr Vánă 2004 80-85853-76-0
5-7 Mondo de Travivaĵoj Tibor Sekelj Pizo - Italujo 1981
5-8 Kamelo Ŝjangzi Laŭ Ŝe Ŭang Ĉongfang Ĉinio 1988 7-5052-0023-2/I·17
5-9 Ĉina Antologio (1919 - 1949) pluraj Ĉinio 1986
5-10 Esperanto laŭ amuz-metodo Andrzej Pettyn Warszawa 1979
5-11 Miru Pensu Ridu Paul Bennemann 1950
5-12 Sur sanga tero Julio Baghy Romano 1991
5-13 Viktimoj Julio Baghy Romano 1991
5-14 Noveloj de Lusin Plena kolekto Pekino 1974
5-15 Mirrakontoj de Liaozhai Pu Songling Laŭlum Brijing 1994 7-5052-0156-5
5-16 Hetajro dancas Eli Urbanová Brazilo 1995
5-17 Vole.. ..Novele Raymond Schwartz Kvindek jaroj da noveloj 1920 - 1970 Kopengago 1987 0179 - 1036
5-18 Elektitaj Sonetoj G. G. Belli Gaudenzio Pisoni El la roma dialekto Roma 1982
5-19 Frosta Nokto Ba kin Laŭlum Pekino 1990
5-20 Moderna Historio de Ĉinio laŭ temoj Su kaiming Pekino 1992 7-5052-0049-6
5-21 Aŭtuno en la printempo Ba Jin Laŭlum Ĉinio 1980
5-22 Ĉiu Ĉiun Teo Jung 1979 90 6336 011 8
5-23 Ruĝdoma Sonĝo (volumo II) Cao Xueqin Xie Yuming Brijing 1996 7-5052-0303-7
5-24 Ĉina antologio 1949-1979 Kompilis: Zhao Muyng multaj Pekino 1989 7-5052-0040-2
5-25 Verkoj de Verda Majo Verda Majo Beijing 1982
5-26 Kompleta Lernolibro de Regula Esperanto L. Mimò Espinalt Spain 1973 84-400-6273-7
5-27 Faktoj pri Gulag János Rózsás Suplemento de “Debrecena Bulteno” Hungario 1997 0865-9559
5-28 La lastaj tagoj de Ada, Aduŝka Gian Carlo Fighiera Pollando 2002 92 9017 094 8
5-29 Nova gramatika libro Anakreon Stamatiadis Gramatika libro Ateno 1928
6-1 Pro Iŝtar - Romano el la antikva Babela historio H. A. Luyeken Romano Leipzig Germanujo 1924
6-2 Tutmondiĝo kaj internacia lingvo Andrea Chiti-Batelli Umberto Broccatellli Verketo Italujo 1999 La 84a Universal Kongreso de Esperanto (Berlino, aŭgusto 1999)
6-3 Zamenhof, hodiaŭ Andrea Chiti-Batelli Umberto Broccatellli diskutkajeroj -3 Rotterdam 1999 Diskutkajeroj - 3
6-4 La infana raso William Auld poemoj-noveloj- dramoj Tenerife 1968
6-5 Venis Viro Torben Nielsen Gudrun Riisberg Kriminal-Romano Danio 1976 87-85020-915
6-6 Rapido Esperanto-Stenografio Karp Wallen Verketo Germanujo 1927 Manlibro pri Stenografio
6-7 Papilia Fonto Ĉinaj Popolaj Rakontoj Rakontoj Ĉinio 1984
6-8 Germania Antologio Wilhelm Herrmann kaj Helmut Rossler Germanujo 1985 3-88350-503-X
6-9 Paŝoj al pli alta ŝtupo Lu Chuanbiao kaj Wang Hanping Hao Duoren Artikoloj por komencantoj Ĉinio 1994 7-5052-0119-0
6-10 Speciala Premio Diversaj aŭtoroj Noveloj Ĉinio 1991 7-5052-0036-4
6-11 Historio de la lingvo Esperanto (1887-1927) Edmond Privat Historio de Esperanto Nederlando 1982
6-12 La Majstro kaj Margarita Mihail Bulgakov S. B. Pokrovskij Literaturo Rusio 1991
6-13 Esperanto-Kurso por Memlernado 1 Kurso de Esperanto Ĉinio 1985 Esperanto-ĉina kurso vol 1
6-14 Esperanto-Kurso por Memlernado 2 Kurso de Esperanto Ĉinio 1989 7-5052-0024-0 Esperanto-ĉina kurso vol 2
6-15 Vojaĝo en Esperanto Lando Boris Kolker Kurso de Esperanto Moskvo 1992 5-01-002953-7 Perfektiga kurso de Esperanto
6-16 Izolo K. Kalocsay Poemoj Rotterdam 1977
6-17 Studoj pri esperanto Artikoloj Ĉinio - Pekino 1993 7-5052-0078 Artikoloj en Esperanto kaj en Ĉina lingvo
6-18 Montara Vilaĝo Chun-Chan Yeh William Auld Romano Ĉinio - Pekino 1984
6-19 Enciklopedieto de Ĉinio Li Qiang kaj Zhang Meizhi Enciklopedieto Ĉinio - Pekino 1994 7-5052-0086-0 pri la naturo,geografio,historio,geografio, politikon,kulturo kaj aliaj aferoj de Ĉinio
6-20 Mi estas homo L.-L. Zamenhof Verkoj kaj leteroj de Zamenhof Stalingrado-Rusio 2006
6-21 Reĝo Lear William Shakespeare K. Kalocsay Tragedio Rotterdam 1966 King Lear (Re Lear)
6-22 La suferoj de la Juna Werther Goethe Reinhard Haupenthal Leteroromano Literaturo Germanujo 1984 Die Leiden des jungen Werthers (i dolori del giovane Werther) 3-923228-99-6
6-23 Angla Antologio 2 William Auld Albert Goodheir Antologio-Literaturo Britujo 1987 0-9513268-0-5
6-24 El verkoj de E. Lanti E. Lanti Vojaĝtaglibro en Rusio Francio 1982 - Tri semajnojn er Rusio - Epiloge - Tro plena gramatiko
6-25 Vojaĝo tra Ĉinio Redakcio de “El Popola Ĉinio Turisma fotolibro Ĉinio 1986
6-26 Socilingvistikaj Aspektoj de la internacia Lingvo Japana Esperanto-Instituto Raporto Internacia Simpozio Japanio -Tokyo 1986 Internacia Simpozio al la Centjara Jubileo de Esperanto
6-27 Bona ŝanco Werner Bornan Prelegoj Germanujo 1970 Dekdu prelegoj pri la internacia lingvo kaj la sociaj sciencoj
6-28 Ifigenio en Taŭrido Goethe Dro. L.L. Zamenhof Dramo Paris 1929 Dramo en kvin aktoj
6-29 Komputada Baza Terminaro Gerhard Kalckoff kaj Antony C. Pick Kajero Okcidenta Germanujo
6-30 Naturalismo kaj skemismo Fernando de Diego, Karolo Piĉ, Reinhard Haupenthal Kajero Germanujo 1987 ISSN 0179-1052 Korespondo inter amikoj kaj kolegoj
6-31 Enkonduko en la origininalan literaturon de Esperanto William Auld Kajero Germanujo 1979
6-32 Panoramo de Esperanta Literaturo Marinko Ĝivoje Antologio-Literaturo Jugoslavio 1979
6-33 La Metamorfozo Franz Kafka Mauro Nervi Rakonto Italujo 1996 Die Verwanglung 88-7036-069-5
6-34 Ĉinio Skizo Pri Turisma Gvidilo pri Ĉinio Ĉinio 1981 Geografio,Historio,Ekonomio,Politiko,Kulturo
6-35 Gvidlibro por supera Ekzameno Alfonso Pechan Gvidlibro Hungario 1979 Historio,Literaturo,Metodologio
6-36 Vere aŭ fantazie Claude Piron Rakontaro Brazilo 1989
6-37 Kalevala Elias Lönnrot Joh. Edv. Leppakoski Epopeo Finlando 1985 951-9005-51-X
6-38 Libro de apokrifoj Karel Capek Rakontaro Ĉeĥoslovakio 1970
6-39 Esperantonimoj Marinko Ĝivoje Gramatiko Jugoslavio 1979 antnimoj,homonimoj,paronimoj,sinonimoj, vortludoj
6-40 40 Vidindai Lokoj en Ĉinio Turisma Gvidilo pri Ĉinio Ĉinio 1984
6-41 Don Johano Lordo Bajron (Lord Byron) William Auld Literaturo-poemo Britujo 1979 0-9505323-3-9
6-42 Geedziĝaj Moroj de Ĉinaj Nacimalplimultoj Etnologia libro Ĉinio 1989 7-5052-0022-4
6-43 Gimnastiko po Cerbo Tacumi Hirosi Matematikaj ludoj kaj enigmoj Japanio 1986
6-44 Magia Ŝipo Ĉiniaj popolaj Rakontoj Ĉinio 1984
6-45 Provu por via sano Liu Caisheng Libreto pri ĉina medicino Ĉinio 1994 7-5052-0146-8
6-46 Legu kaj ridu Liu Jianting kaj Li Huanwu Xu Liyao Humuraj kaj amuzaj rakontoj Ĉinio 1992 7-5052-0077-1
6-47 Ivan Sarafov Legolibro Kurso de Esperanto Bulgario 1946 Historiaj kaj literaturaj materialoj por superaj kursoj kaj memklerigo
6-48 Antikvaj Filozofoj de Ĉinio Hoŭ Ĝjŭeljang Li Juping, Ĝan Ŝjŭede, Uang Juĉin Libreto pri ĉina filozofoj Ĉinio 1988 7-5052-0002-X
6-49 Maksimoj La Rochefoucauld G. Waringhien Pripensoj kaj Primoraj Maksimoj Francio 1986
6-50 La Litomiŝla tombejo Karolo Piĉ Romano Germanujo 1989 3-927613-09-6
6-51 5000 jaroj de Ĉinio Caŭ Bajlong Historio de Ĉinio Ĉinio 1988
7-1 Granda Galerio Zamenhofa 2 Adolf Holzhaus Fotolibro pri la fondintoj de Esperanto Helsinki 1978 951-9005-42-0
7-2 Bulgara nuntempa poezio kaj prozo antologio Nikola Aleksiev Poezio kaj prozo Bulgario 1985
7-3 Sinijoro Tadeo Adam Mickiewics Antoni Grabowski Epopeo Pollando 1955 Pan Tadeusz
7-4 Pri lingvo kaj aliaj artoj William Auld Traktato Britio 1978 90-6336-006-1
7-5 La kaŝita vivo de Zamenhof N.Z. Maimon Historio pri vivo de Zamenhof Japanio 1978
7-6 Tutmondo Sonoro K. Kalocsay Poezio kaj prozo Hungario 1981 963-571-091-7
7-7 Tutmondo Sonoro 2 K. Kalocsay Poezio kaj prozo Hungario 1981 963-571-092-5
7-8 Zamenhof Leteroj Adolf Holzhaus Leteroj Helsinki 1975 951-9005-36-6
7-9 Postrikolto de ludovikaĵoj L.L. Zamenhof Leteroj 1985 iam kompletigota plena verkaro de Zamenhof kajero 10
7-10 Doktoro kaj lingvo Esperanto Adolf Holzhaus Historio de Esperanto Helsinki 1969 951-9005-23-4
7-11 Ĉu vi konas la teron? Endre Dudich Geologia Scienco Hungario 1983 963-571-080-1
7-12 Parnasa gvidlibro K. Kalocsay, G. Waringhien, R. Bernard Kiel fariĝi poezion Pisa-Italujo 1984 88-7036-018-0
7-13 Rozo kaj Glavo Canko Murgin Poemoj Bulgario 1987 Originalj Poemoj de Bulgaraj Esperantistoj
7-14 Poemo de utnoa Abel Montagut Epopeo Hispanio 1993 3-85182-007-X
7-15 Bosnia-Hercegovina novelo Ĝemaludin Aliĉ Noveloj Bosnio kaj Hercegovino 1989
7-16 Morto de Artisto Anna Lowenstein Historia Romano Britujo 2008 978-90-77066-39-3 Historia romano pri la amikeco inter juna sklavo Prokulpio kaj la estonta imperiestro Nerono.
7-17 La Fundamentoj de la Kristanismo Piero Ottaviano Religio kaj spiriteco Italujo 1999
7-18 Moderna Kroatia Prozo Ivan Krtalic Roger Imbert Prozo Jugoslavujo 1979 88-7036-022-9 Antologia kolekto de 34 noveloj, de la komenco de la 20a jarcento ĝis la nuntempo.
7-19 Rusa Novelaro volumo 1 Aleksander Korienkov kaj Nikolai Lozgacev Noveloj Rusio 2003
7-20 Cezaro Mirko Jelusic Ivo Rotkvic Historia romano Kroatio 1997 Caesar Historia romano pri la romia imperiestro, en traduko kiu montriĝis epokfara je sia apero en 1936.
7-21 Beletraj eseoj Georgi Mihalkov Esperanta poezio Bulgario 1987
7-22 Una lingua per tutti una lingua di nessun paese Irene Calegaris Saggio sull' Esperanto in lngua Italiana Italujo 2016 978-88-548- 8864-7 Una ricerca sul campo sulle identità esperantiste
7-23 Originala Verkaro L.L. Zamenhof Zamenhofa verkaro Germanujo 1928 Artikolojn,Traktaĵoj,Paroladoj,Leteroj de Zamenhof
7-24 De Molière al ŝalom-alejĥem Diversaj aŭtoroj L.L. Zamenhof Zamenhofa verkaro Kyoto 1988 Enhavas la originalajn tekstojn de i.a. “Georgo Dandin, Marta, La sentencoj de Salomono, Proverbaro Esperanta, La gimnazio”.
7-25 33 Rakontoj - La Esperanta novelarto R. Rossetti, F. Szilágyi. Klasika antologio de la Esperanta prozo La laguna de Tenerife 1964
7-26 Jubileo - jarcento esperanto Diversaj aŭtoroj Movado Roterdamo 1988 92-9017-040-9 Kolekto de artikoloj, raportoj kaj fotoj el la Jubilea Jaro.
7-27 Esperanto: lerneja eksperimento Helmut Sonnabend Lingvistiko Pisa-Italujo 1979 88-7036-005-9 Raporto kaj analizo pri eksperimenta instruado de Esperanto en Eŭropo.
7-28 La pereintoj in memoriam Zofia Banet-Fornolowa Movado Polando 2003 83-907637-4-5 Prezento de ses pollandaj esperantistoj kies vivo estis abrupte ĉesigita de la Holokaŭsto.
8-1 Angla Antologio 1000 - 1800 William Auld-Reto Rossetti Auld-Francis-Banham-Rossetti ecc. Literaturo Roterdamo 1957 Angla Antologio
8-2 Mondoj T.Chmielik-G.handzlik-S.Joansson Rakontoj Pollando 2001 Esperantaj rakontoj 83-7194-201-X
8-3 Lingvaj aspekoj de Esperanto Bruno Migliorini Lingvistiko Italujo 1985 Lingvaj aspektoj de Esper. 88-7036-033-9
8-4 Esperanto-Lingvo movado ins. Detlev Blanke Lingvistiko Berlin 1977 Lingvo movado instruado
8-5 Parnaso de popoloj Antoni Grabouwski Beletro Poemaro Varsavio 1983 El Parnaso de popoloj
8-6 La graveco de la fideligxo Oscar Wilde William Auld Komedio Irlando 1987 La graveco de la fideligxo 0 9505323 7 1
8-7 La vivo de Enriko Kvina W. Shakespeare Humphtey Ttonkin Tragedio Roterdamo 2003 La vivo de Enriko Kvina 92 9017 083 2
8-8 La aventuroj de Pinokjo Carlo Collodi Josefo Horvath Romano por infanoj Italujo 2003 Le avventure di pinocchio 90 71205 9 1 6
8-9 Tra l'okuloj de l'venkitoj Miguel Leon Portilla J.Jacobo Schmitter Rakontoj pri konkero Meksiko 2001 Tra l'okuloj de l'venkitoj
8-10 Lito apud la fenestro Betty Salt Rakontoj, teatr.,poemoj Roterdamo 1999 Lito apud la fenestro 92 9017 068 9
8-11 Esperantologiaj Studoj Eugen Wuster Lingvoscienco Axustrujo 1978 Esperantologiaj Studoj 90 6336 005 3
8-12 La granda aventuro Ferenc Szilagyi Noveloj Stockholm 1945 La granda aventuro
8-13 Kvar noveloj Valerij Brjusov Grogori Arosiev Noveloj Rusujo 1999 Kavar novelaj
8-14 Sengxenaj dialogoj Alberto Fernandez Popularscienca Belgujo 1971 Sengxenaj dialogoj
8-15 Epitomo de esperantologio Nikolao Gudskov Interlingvistiko Rusujo 2002 Epitomo de Esperantol. 5-7161-0094-5
8-16 Kiuj semas plorante…. Tofalvi - Knichal Romano Roterdamo 1984 Kiuj semas plorante… 92-9017-029-8
8-17 Senso Camillo Boito Jean Luc Tortel Noveloj Italujo 2004 Senso 80-85853-72-8
8-18 Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko Eugen Wuster Emil Pfeffer Lingvo en la tekniko Germania 1975 Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko 87-85020-8-42
8-19 Historio de esperanto 1887/1912 Adam Zakreweski, L.K. Historio Varsovio 1915 Histortio ede Esperanto 1887/1912
8-20 La lingva esenco de Esper. Atanas D. Atanasov Lingvistiko Roterdamo 1983 La lingvo esenco de Esper. 92-9017-024-7
8-21 El cxina poezio El popola cxinio Saint Jules Zee Poezioj Cxinio 1980 El cxina poezio
8-22 1° Kongreso 1905 L.L.Zamenhof Raporto Kongreso Koop. Espr. Brazilo 1912 Paroladoj kaj Poemoj
8-23 Beletro, sed ne el katedro. Gaston Waringhien Literaturo Belgujo 1987 Beletro, sed ne el katedro 90-71205-19-3
8-24 Rusaj amnoveloj Cxehxov,Bunin,Nabokov Grigori Arosev, Aleksander Korjxenkov Verkistoj Rusujo 2000 Rusaj amnovelaj
8-25 Paco por vivi. Gandhi Einstein en dialogo Nuvola di Capua G. Daminelli - c. Sanandrea Dialogo Italujo 2012 Pace per vivere.Gandhi Einstein in dialogo
8-26 Postrikolto. Poemoj kaj kantoj Kalman Kalocsay Ada Csiszar Poemoj kaj kantoj Budapest 2004 Postrikolto.Poemoj kaj…
8-27 Kulturo kaj internacia lingvo William Auld Kulturo Esperanta Brazilo 1986 Kulturo kaj internacia lingvo
8-28 Nia originala prozo Heide Apolloner Prozo Auistrio 1976 Nia originala prozo 87-85020-907
8-29 Kumeuaua la filo de la gxangalo Tibor Sekelj Noveloj Roterdamo 1994 Kumeuaua la filo de la Gxangalo 92-9017-048-4
8-30 Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivi Ivo Lapenna Verkistoj Londono 1952 Aktualaj problemoj……
8-31 Skizo pri personeco de Esper. Tyburcjusz Tyblewski Lingvistiko Varsovio 1986 Skico pri personeco de Esp. 83-7013-019-4
9-1 Tesi di Laurea in Sociolinguistica Fabio Foresti e Costantino Marmo Sociolinguistica Università di Bologna 2008 2009 Esp.:Storia,Comunità, Problematiche, Lingua Corso di Laurea di Scienze della Comunicaziomne.
9-2 ORA DUOPO Ludoviko Kokeny Jubilea Libro Budapesto 1966 Pri J.Baghy-K. Kalocsay
9-3 Enciklopedio de Esperanto Kokwny-Bleier K.Kalocsay Enciklopedio Budapesto 1986 Enciklopedio
9-4 La Vivo de Henriko Kvina W.Shakespeare Humphrey Tonkin Dramo Roterdamo 2003 La vivo de Henriko Kvina
9-5 Somermeznokta Songxo W. Shakespeare Kalman Kalocsay Dramo Anglio 1967 Somermeznokta Songxo
9-6 La Tempesto W. Shakespeare Kalman Kalocsay Dramo Anglio 1970 La Tempesto
9-7 Krestomatio Esp.Literat.Vol.I. Szerdahelyi Istvan Krestomatio Budapesto 1982 Krestomatio de Esp. Liter.
9-8 Krestom.Esper. Literat. Vol. III Szerdahelyi Istvan Krestomatio Budapesto 1989 Krestomatio de Esp. Liter.
9-9 Pilgrimo Julio Baghy Poemaro Budapesto 1991 Pilgrimo
9-10 La verda koro Julio Baghy Romaneto Budapesto 1978 La verda koro
9-11 Preter la vivo Julio Baghy Poemaro Budapesto 1991 Preter la vivo
9-12 Linvo kaj Religio Jeremi Gishron Studo pri frua Esper. Jerusalem 1986 Lingvo kaj Religio Studo kun speciala atento al L. L. Zamenhof
9-13 Pasxoj al plena posedo William Auld Legolibro de Esp. Madrido 1980 Pasxoj al plena posedo 84-499-4305-1
9-14 Lernolibro Regula Esperanto L. Mimoo Espinalto Gramatiko Germanujo 1989 Lernolibro Regula Esper. 3-922570-55-0
9-15 Fabloj Jean de la Fontaine Lucien Thevenin Fabloj Francujo 1948 Fabloj
9-16 Fabloj Ezopo Kenjxi Ossaka Fabloj Japano 1932 Fabloj de Ezopo
9-17 La Fenomeno Esperanto WIlliam Auld Lingvo Esperanto Roterdamo 1988 La Fenomeno Esperanto
9-18 Lumo mallumo kelkaj memoroj Marjorie Boulton Prelego Roterdamo 2005 Lumo, mallumo kaj ……. 92-9017-090-5
9-19 Specimene Herri Baupierre Parodioj kaj pasticxoj Tenerife 1962 Specimene
9-20 El Dramaj Goethe-Rabistoj-Schill. L.L. Zamenhof Dramoj Berlino 1924 El Dramaj
9-21 El Komedioj Gogol-Dandin-Moliere L:L . Zamenhof Komedioj Berlino 1924 El Komedioj
9-22 Rimleteroj M.Boulton - W. Auld Leteroj Anglio 1976 Rimleteroj 0-9505323
9-23 Kiel diri…. Lentaigne Frazeologio Esper. Francujo 1980 Kiel diri….
9-24 Tiel diru! Lentaigne Esprimoj Esperantaj Francujo 1984 Tiel diru
9-25 La deveno de Esperanto Gertaldo Mattos Lingva kolekto Brazilo 1987 La deveno de Esperanto
9-26 Zamenhof-Movado-Doktrino Krasko-Leyk-Zelazny Lingvo Esperanto Varsovio 1983 Zamenhof - Movado -Doktrino
9-27 Lingvistikaj aspektoj de Esper. Jon Wells Lingvistiko Roterdamo 1978 Lingvistikaj Aspektoj de E.
9-28 Cxinaj Mitoj Yuan Ke Mitoj Cxinjo 1992 Cxinaj Mitoj 7-5052-0081-X
9-29 Nova Ezopo Ezopo Sxtefo Urban Fabloj Tenerife 1961 Nova Ezopo
9-30 Makedona Antologio Gxivoje - Milicxevicx Antologio Makedonjo 1981 Makedona Antologio
9-31 Unua lernollibro de Esperanto L.L.Zamenhof Gramatiko Grekujo 1963 Unua lernolibro de Esperanto
9-32 Grakaj Papirusoj Julius Penndorf Rudolf Mosse Papirusoj Germanujo 1927 Grekaj Papirusoj
9-33 Planlingvaj problemoj William Gilbert Lingvistiko Kopenhago 1977 Planlingvaj problemoj 87-87089-12-2
9-34 La Mondlingvo Plena Kurso Ian Tichawski Lingvistiko Pollando 1929 La Mondlingvo Plena Kurso
9-35 Filozofia Vortaro Stam. Kamaryt Vortaro Moravujo 1934 Filozofia Vortaro
9-36 Aktoj Internaci Scienca Akedemio Comenius Paul Neergaard - Christer Kiselman Aktoj Cxnio 1992 Aktoj Internacia Scienca Akademio Comenius 7-5052-0042-9
9-37 Mondo de travivajxoj Tibor Sekelj Rakontoj Jugoslavio 1990 Mondo de travivajxoj 88-7036-012-1
9-38 PO La diabla vorto AndreCherpillod Vortaro Francujo 1996 PO L adiabla vorto 2-906 134-34-1
9-39 Vivovero de virino Carmen Cassinis Filippo Franceschi Memorajxoj Romanio 2009 Vivovero de virino 978-973-8313-65-1
9-40 Vivo de Andreo Cseh Ed Borsboom Biografio Nederlando 2003 Vivo de Andreo Cseh 90-805651-2-1
9-41 La Dia Komedio Dante Alighieri Giovanni Peterlongo Commedia Italujo 1979 La Divina Commedia Edizione speciale
10-1 La Chiesa e il problema della lingua ausiliare internazionale Jerzy Korytkowski Linguistica Italia 1976 L'Esperanto in sostituzione del Latino nella Chiesa. In lingua Italiana. 175 pagine
10-2 Inter lingvistiko kaj Esperanto logio Dro W. Manders Lingvistiko Germanujo 1980 Represo de la pionira verko el 1950. 76 paĝoj
10-3 La homo kiu ne sukcesis trompi sin mem Armando Zecchin Prozo originala romano Italujo 2012 Romanforma membiografio
10-4 La lingua internazionale nella storia della pedagogia parte II Giordano Formizzi Pedagogia Italia 1986 In lingua Italiana
10-5 Inicado Matematika C.A. Laisant J.-C. Chaigneau kaj Jacques Camescasse Matematika Francio 1914 Ĉi tiu teksto enhavas elpensaĵojn, kiu celas amuzi la infanaron ĝin instruante
10-6 Proverbaro Laŭ L.L. Zamenhof Kolekto de proverboj en Esperanto Grekio 1976 La Proverbaro konsistas el 2630 proverboj, ordigitaj laŭ baza termino: pri abeloj, pri abismo kaj tiel plu.
10-7 Panorthosia - La riforma universale del mondo Jan Amos Komensky Giordano Formizzi Religione Italia 2003 88-88163-19-0 In lingua Italiana
10-8 La Gefianĉoj Alessandro Manzoni Battista Cadei Historia Romano Italujo 2015 I Promessi sposi Non è un libro, ma sono fogli sciolti uniti da un elastico
10-9 Panglottia Jan Amos Komensky Giordano Formizzi Linguaggio e filosofia Italia 1991 De rerum humanarum emendatione consultatio catholica In lingua Italiana
10-10 Diaj Revelacioj Deguĉi Nao Maeda Sigeki Religio Japanio 1999 Oomoto-Sinju 4-88756-030-3 Libreto pri la religio Oomoto
10-11 Kratilo Platono Armando Zecchin Revizio Grekisto: Giuseppe Quaranta Platonaj dialogoj Italujo Cratilo Non è un libro, ma sono fogli sciolti in una busta di plastica
10-12 Praesperanto - Lingvo Universala Rikardo cash Gramatiko pri Praesperanto Komparo inter Praesperanto kaj Esperanto
10-13 Lingua e politica R. Corsetti Linguistica Italujo 1976 Si descrivono le molteplici situazioni linguistiche nelle varie aree del mondo
10-14 Imaga dialogo Marks/Bakunin Maurice Cranston Politiko Francio 1982
10-15 La Juna vivo - internacia kantaro J. Muusses Kantaro Nederlando 1948
10-16 Skizo por racia teorio de vortigado Félix Garcia Blazquez Hispanio 1990 Temo pri la vortformado in Esperanto
10-17 Tiu mallonga tempodaŭro Giuliana Zavadini Caselli Carlo Sarandrea Rakonto: historio vera Italujo 1993 Amo kaj familio antaŭ 100 jaroj: historio vera
10-18 Zamenhof - Aŭtoro de Esperanto Marjorie Boulton Historio de Zamenhof Britujo 1962 Klasika biografio, ankoraŭ la plej bona populara prezento (Klarigoj de U.E.A.)
10-19 Esperanto kaj lingva diverseco Intervjuo kun Claude Hagège Esperanto-Dokumentoj 40E Nederlando 2006
10-20 Medjugorje - La Dia Patrino parolas en Medjugorje Vinko Oŝlak Religio Slovenio 1986 3-85013-056-8 Priskribo de la aperoj de la Dipatrino al ses infanoj.
10-21 Reĝo Edipo Kaj Antigona Sofoklo Douglas B. Gregor Teatraĵoj Britujo 1960 Eleganta traduko de du klasikaj tragedioj, ege influintaj la eŭropan kulturon, form- kaj enhavfidela. Kun enkonduko kaj abundaj notoj de la tradukinto.
10-22 Iej Kantareto Kantaro
10-23 La pensoj de l'animo Gabija Bulanaviciute Vileniskiene Antonino Izzo: de Esperanto al la Itala lingvo Poezio originala - Dulingva Esperanto-itala  Litovio 2001 9955-03-075-5
10-24 Strategiaj demandoj de la Esperanto-Komunumo diversaj aŭtoroj Documentoj de la 1a-Internacia Simposio en Varsovio Pollando 1985 83-7013-012-7
10-25 Torino - Ĉiam moviĝanta Comune di Torino ed Esperanto Centro Torino Fabrizio A. Pennacchietti Broŝuro de la urbo de Torino okaze de la Olimpikaj ludoj de 2006 Italia 2006
10-26 55° Congresso Italiano di Esperanto a San Pellegrino Opuscoli vari in lingua Italiana Italia 1984
10-27 Eŭropa Bulteno Eŭropa Esperanto-Unio Revuo Julio 2006 Britio 2006
10-28 Florenco - spuroj de alia historio 91a Universala Kongreso de Esperanto Verketo 2006
10-29 Etnismo - Informilo pri etnaj problemoj Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj - IKEL Revuo Majo 2006 2006
10-30 Michelangelo ĉe la marmorminejoj de l'monto Altissimo D. Florio Giannini Prelego (libreto) 1978
10-31 La idoligo de la senescepteco- Kritikaj rimarkoj pri la doktrino de la Analiza Skolo Helmut Welger Artikolo Germanujo
10-32 Okaze de la 40a dat-reveno de la fino de la milito en Europo kaj de la nazia tiranado Richard Von Weizsacker Prezidento de Federacia Respubliko Germanujo Reinhard Haupenthal Parolado je la 8a de Majo 1985 1985
10-33 La Praktiko - La Gazeto de la Mondopolo Centra Oficejo de la Universala Ligo Revuo - Januaro 1949 1949
10-34 Commissione sulla lingua internazionale (esperanto) Relazione finale approvata Ministero della Pubblica Istruzione Decreto interministeriale 29 aprile/ 5 ottobre 1993 Italia 1993
10-35 Oomoto Oficiala organo de Oomoto kaj ĵinrui Aizan-kaj Revuo n° 451,452 2004-2005 jan-dec Japanio 2004 2005
10-36 Femina - Revuo en esperanto ne nur por virinoj FEM - LF-koop Revuo - jaro 10 numero 40 Vintro 2015
10-37 Moskvaj Novaĵoj unio de sovietaj amikec-asocioj Revuo - aprilo 1989 1989
10-38 Sennacieca Revuo N. 118-1990 Revuo - N. 118, Jaro 1990 Francio 1990
10-39 Esperanto Katalogo (libroj) Katologo Nederlando 2001
10-40 L'esperanto Luglio 2018 F.E.I. Revuo de Itala-Esperanto Federacio Italujo 2018
10-41 L'esperanto Luglio-Settembre 2018 F.E.I. Revuo de Itala-Esperanto Federacio Italujo 2018
10-42 L'esperanto Ottobre-Dicembre 2018 F.E.I. Revuo de Itala-Esperanto Federacio Italujo 2018
10-43 L'esperanto Luglio-Agosto 2019 F.E.I. Revuo de Itala-Esperanto Federacio Italujo 2019
10 - 44 L'esperanto Settembre-Ottobre 2019 F.E.I. Revuo de Itala-Esperanto Federacio Italujo 2019
10-45 L'esperanto Novembre-Dicembre 2019 F.E.I. Revuo de Itala-Esperanto Federacio Italujo 2019
10-46 L'esperanto Gennaio-Febbraio 2020 F.E.I. Revuo de Itala-Esperanto Federacio Italujo 2020
10-47 L'esperanto Settembre-Ottobre 2020 F.E.I. Revuo de Itala-Esperanto Federacio Italujo 2020
10-48 Dia Regno N.3 -2007 KELI - Kristana Esper. Ligo Internacia Dumonata kristana revuo en esperanto Francio 2007
10-49 Flandra Esperanto Katalogo (libroj) Katologo Belgio
10-50 Literatura Foiro - decembro 2019 diversaj aŭtoroj Kultura Revuo en esperanto Svisalnado
10-51 Jarlibro 2012 UEA Katalogo pri Esperanto asocioj Nederlando
10-52 Uni-Versum N. 01-2010 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2010 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-53 Uni-Versum N. 02-2010 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2010 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-54 Uni-Versum N. 03-2010 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2010 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-55 Uni-Versum N. 05-2011 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2011 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-56 Uni-Versum N. 06-2011 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2011 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-57 Uni-Versum N. 07-2011 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2011 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-58 Uni-Versum N. 08-2012 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2012 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-59 Uni-Versum N. 09/10-2012 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2012 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-60 Uni-Versum N. 12/13-2013 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2013 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-61 Uni-Versum N. 14/15-2013 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2013 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
10-62 Uni-Versum N. 23/24-2016 Vari Rivista in lingua Italiana Italujo 2016 Esperienze-Discussioni-Ricerche orientate al futuro dell'umanità
11-1 Il dilemma dell' esperanto. tra vocazione ausiliaria e naturalizzazione Federico Gobbo Tesi di laurea in lingua italiana Italia 1998
11-2 Metropoliteno V. Varankin Originila romano Rusio 1977 87-87089-10-6
11-3 Kredu min, sinijorino Cezaro Rossetti Originila romano Italujo 1990 88-7036-040-7 Fama gaja romano pri la aventura vivo de kolportisto.
11-4 Svisa Antologio Svisa Antologio Svisa Antologio Svisa Antologio Svisa Antologio 1939 Antologio de svisa literaturo, grupigita en kvar partoj: alemana, velŝa, tiĉina, romanĉa.
11-5 La Faraono - Unua volumo Bolesvaw Prus Kazimierz Bein Tradukita romano Pollando 1957 Rakonto pri la antikva Egiptio
11-6 La Faraono - Dua volumo Bolesvaw Prus Kazimierz Bein Tradukita romano Pollando 1957
11-7 La Faraono - Tria volumo Bolesvaw Prus Kazimierz Bein Tradukita romano Pollando 1957
11-8 Pajleroj kaj stoploj William Auld Elektitj prozaĵoj Nederlando 1997 Kolekto de eseoj, rakontoj, prozaj
11-9 Infero Dante Alighieri K. Kalocsay Tradukita Poezio Hungario 1979 Versa traduko de la unua parto de “La dia komedio”.
11-10 Leteroj de Paŭlo kaj lia Skolo Vol 1 G. Berveling el la helena lingvo Religio Brazilo 2004 La unua volumo de “La Nova Testamento” en nova Esperanta traduko.
11-11 Gramatiko de Esperanto Bak Giŭan Kim U-son el la korea lingvo Gramatiko Koreujo 1994 89-348-0391-6 Facila, kompleta gramatiko por ordinaraj uzantoj
11-12 La bildstria gvido al genetiko Larry kaj Mark Wheelis Sung Ho Cho el la angla lingvo Scienco kaj tekniko Usono 1993 89-7616-155-6 Enkonduko por granda publiko, kun multe da humuro.
11-13 Compendio Italiano-Esperanto di termini religiosi Armando Zecchin Religio, Vortaro Italia 2011 In lingua Italiana ed Esperanto
11-14 Vocabolario Italiano-Esperanto Carlo Minnaja Vortaro Italia 1993 88-85872-05-0
11-15 Fundamenta Krestomatio L.L. Zamenhof Lingvistiko Anglujo 1954 17a eldono
11-16 Fundamenta de Esperanto L.L. Zamenhof Lingvistiko Francujo 1963
11-17 Nova Esperanta Krestomatio William Auld Antologioj Nederlando 1991 Vasta panoramo de tekstoj el la tuta historio de Esperanto, inkluzive de rakontoj, elstaraj tradukoj, sciencaj kaj prilingvaj eseoj, poemoj pri Esperanto, kaj poezia antologio el 73 lingvoj.
11-18 Plena analiza gramatiko de esperanto K. Kalocsay G. Waringhien Gramatiko Nederlando 1980
11-19 Kaj la ceter' - nur literaturo G. Waringhien Literaturo Francio 1983 90-6336-031-2 La kvina volumo de eseoj pri literaturo, literaturistoj, tradukado, arto
11-20 La interna vivo de esperanto Karolo Piĉ Eseoj,Lingvistiko Saarbrucken Germanujo 1995 3-927613-26-6 Lingva kaj literatura esearo el 1983, kun apendico de tri eseoj jam broŝure aperintaj.
11-21 Akademiaj studoj diversaj aŭtoroj Kolekto de lingvaj studoj Kanado 1985 0-919186-23-8 Raporto pri la publika kunveno de la Akademio de Esperanto, la 27-a de julio 1984, dum la Universala Kongreso de Esperanto en Vancouver/Kanado
11-22 La Kurso de Andreo Cseh Andreo Cseh Kurso Nederlando 1974
12-1 La Princo Niccolò Macchiavelli Carlo Minnaja Trattato Italujo 2006 IlPrincipe 88-89177-68-3
12-2 Pretertempe Aldo de' Giorgi Reno Rossetti Versajxoj Italujo 1982 Pretertempe 88-2036-015-6
12-3 Kredu min Sinjorino Cezaro Rossetti Romano Italujo 1990 Kredu min Sinjorino 88-7036-040-7
12-4 Ora Libro V.Bleier E. Cense Hungrujo 1937 ORA LIBRO
12-5 Hamleto Shakespeare L. Zamenhof Tragedio Anglujo 1964 Hamleto
12-6 Brand 1866 Henrik Ibsen Erling Anker Haugen Komedio Germanujo 1978 Brand 1966 90 6336 004 5
12-7 La dangxera lingvo Ulrich Lins Historio pri Esperanto Germanujo 1988 La dangxera kingvo 3-88350-505-6
12-8 Vojagxo en Esperanto-Lando Boris Kolker Kurso de Esperanto Rotterdamo 2002 Vojagxo en Esper.-Lando 92 9017 078 6
12-9 Studoj pri la Esperanta literaturo Vilmos Benczik Literaruro Hungrujo 1980 Studoj pri la Esperanta literaturo
12-10 Krokize de mia gxardeno Istvan Nemere Rakontoj Svislando 1992 Krokize de mia gxardeno 3-906595-06-4
12-11 Cxinaj klasikaj poemoj ilustritaj W.Yanbo-R. Guang Poemoj Cinio 1990 Cxinaj klasikaj poemoj ill. 7-5052-0065-8
12-12 Por la praktikantoj P. Baben Gramatiko Francujo 1967 Por la praktikantoj
12-13 Italanto-La itala variajxo de Esp Renato Corsetti Interlinguistika Italujo 1997 La itala variajxo de Esperanto
12-14 Lingvo Stilo Formo K. Kalocsay Studoj Japanujo 1970 Lingvo Stilo Formo
12-15 Ne tiel, sed tiel cxi! F. Faulhaber Konsilaro pri stilo Danujo 1979 Ne tiel, sed tiel cxi 87 85020 44 3
12-16 Skizoj pri Teorio de Esperanto E. Drezen Gramatiko Danujo 1975 87 85020 8 34
12-17 Studoj interlingvistiko -Festlibro por Detlev Blanke Sabine Fielder- Liu Haiatao Fielder - Haiatao Interlinguistika Praha 2001 Studoj pri Interlingvistico 80-85853-53-1
12-18 La familio ZAMENHOF Zofia Banet-Fornalowa Originala biografia studo Svislando 2000 La familio ZAMENHOF 3-906595-13-7
12-19 La fenomeno Svislando Arthur Baur Historio Svislando 1979 La fenomeno Svislando 3-85659-001-8
12-20 Lidja ZAMENHOF Isaj Dratwer Biografio Polujo 1980 Lidja ZAMENHOF 90-6336-012-6
12-21 Mia Verda Breviero Jean Forge Novelaro Finnlando 1974 Mia Verda Breviero 951-9005-31-5
12-22 La Dangxera Lingvo Ulrich Lins Studo pri la persekutoj kontraux Esperanto Nederlando 1988 La Dangxera Lingvo 5-01-003136-1
12-23 Itala Antologio Giordano Azzi Antologio Italujo 1987 Itala Antologio 88-85872-02-6
12-24 Sferoj-6 Miguel Gutierrez Aduriz Sciencfikcio kaj fantasto Hispanio 1988 Sferoj-6 84-404-2065-X
12-25 La Sonetoj William Shakespeare William Auld Poezio Anglio 1981 La Sonetoj 88-7036-013-X
12-26 Fenestro Kristala Julia Pioro Noveloj kaj poemoj Italujo 1977 Fenestro Kristala
12-27 La homo kiu ne sukcesis trompi sin mem Armando Zecchin Romano Italujo 2012 La homo kiu ne sukcesis trompi sin mem
12-28 La turoj de l'cxefurbo Mauro Nervi Poemoj Britio 1978 La turoj de l'cxefurbo 0-9505323-2-0
12-29 La Vojo-Tekstoj de la kanzonkasedo Gxanfranco Kanzonoj Italujo 1979 La Vojo . Tekstoj de la kanzonkasedo
12-30 La Faraono B. Prus Bildrakontoj Hungario 1980 La Faraono 963-571-069-0
12-31 La dua invado de marsanoj A.kaj.B. Strugackij Novelo Rusio 1998 La dua invado de marsanoj 5-7161-0044-9
12-32 Cxu li venis trakosme? Joan Valano Joan Valano Romano Poluio 1980 Cxu li venis trakosme? 90-6336-019-3
12-33 Oni ne pafas en Janburg Mikaelo Bronstejn Romano Rusiuo 1993 Oni ne pafas en Janburg 5-7161-0004-X
12-34 Tio, kion mi kredas Jean Rostand Pierre Berlot Ideo de universala lingvo Francujo 1962 Tio, kiun mi kredas
12-35 Estigxo de la tero kaj de la homo Leander Tell scienco Hispanio 1969 Estigxo de la tero kaj de la homo
12-36 La blinda birdo Istvan Nemere Romano Hungario 1983 La blinda birdo 963-571-104-2
12-37 Historio de la lingvo Esperanto Edmond Privat Historio pri Esperanto Nederlando 1982 Historio de la lingvo Esper.

Libri in prestito Gianni

bergamo/archiviazione_libri.txt · Ultima modifica: 2023/06/30 15:14 da gianni